រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៦៤.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការលេខខាងក្រោមនេះ៖


​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ ​មាន​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

ក​) ​អង្គភាព​ថ្នាក់​ជាតិ​

​១​- ​ខុទ្ទកាល័យ​រដ្ឋមន្ត្រី​

​២​- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​

- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​

- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រៃសណីយ៍​

- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទូរគមនាគមន៍​

- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ ​និង​ព័ត៌មាន​

- ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​វិសាលគម​ន៍ហ្វ្រេ​កង់​ស៍​វិទ្យុ​

​៣​- ​អគ្គាធិការ​ដ្ឋា​ន​

​៤​- ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ប្រៃសណីយ៍​ ​ទូរគមនាគមន៍​ ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ ​និង​ព័ត៌មាន​

​៥​- ​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង

​ខ​) ​អង្គភាព​ស្វយ័ត​

​១​- ​និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​

​២​- ​សហគ្រាស​សាធារណៈ​

- ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​

- ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​

​គ​) ​អង្គភាព​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ

- ​មន្ទីរប្រៃសណីយ៍​ ​និង​ទូរគមនាគមន៍​រាជធានី​ ​ខេត្ត​ 

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ផែនការមេរបស់ ICT កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩