លេខរៀង ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ទាញយកឯកសារ
1 គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​-បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃ ពុធ ទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦
2 ផែនការមេរបស់ ICT អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៦
3 កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
4 សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
5 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ (ផ្នែកទី១) ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
6 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ (ផ្នែកទី២) ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
7 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ (ផ្នែកទី២) ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
8 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ (ផ្នែកទី៣) ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥
9 យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​ចតុកោណ៖ ដើម្បី​កំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព នៅកម្ពុជា​ដំណាក់​កាល​ទី៣ របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នីតិកាល​ទី៥ នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥
ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤