ខេត្តកណ្តាលបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទស្សនទាននៃស្ថាប័ន៍​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សំរាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ន៍​តាមបែប​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​បាន បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ទស្សនទាន​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ន៏​ស្ថាប័ន ជូន​ដល់​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត ស្រុក ក្រុង និង​លោក​អភិបាល ស្រុក ក្រុង ទាំង១១ក្នុង​ខេត្តកណ្តាល នា​រសៀល​ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ នៅ​សាលា​ខេត្តកណ្តាល ។
ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន