សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានកម្ពុជា-កូរ៉េ ឆ្នាំ២០១៥​

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារហីុម៉ាវ៉ារីកម្ពុជា មានប្រារព្ធកម្មិវិធី សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានកម្ពុជា-កូរ៉េ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុន វាត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងលោក Insoo KANG ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង​

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ ស្តីពី “កាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃឌីជីថលឌីវីដិន(សុខដុមនីយកម្មហ្វ្រេកង់ស៍ 700 MHz)​នៅកម្ពុជា”​

ផ្អែកលើការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើសុខដុមនីយកម្មហ្វ្រេកង់ស៍ 700 MHz យើងជឿជាក់ថា កម្ពុជានឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេង និងបន្តរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅកាន់វិបុលភាព។​
ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន