រចនាសម្ព័ន្ធការងារមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និង⁣ ទូរគមនាគមន៍ ខេត្តព្រះសីហនុ​

អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង​

administrator | ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

ចំនួនអ្នកអាន 10199

ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤