ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលជំនាញ ICT ដល់មន្ត្រីប.ទ និង​ចែក​វិញ្ញាបនបត្រ ជូន​ដល់សិក្ខា​កាម​ចំនួន ២៥ រូប​​ ក្រោម​អធិបតី​ភាព លោក រិន សុខុម ប្រធាន​មន្ទីរ ប.ទ ខេត្ត​ឧត្តមានជ័យ និងគ្រូស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េ​

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរប,ទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលICT ដល់មន្រ្តីបទខេត្ត និងមន្រ្តីមន្ទីរផ្សេងៗទៀត ក្រោមអធិបតីភាព លោកប្រធានមន្ទីរ និង គ្រូស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកូរ៉េ ហៅកាត់ IIV​

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

administrator | ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំនួនអ្នកអាន 19945

ពិធី​បិទ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលជំនាញ ICT ដល់មន្ត្រីប.ទ និង​ចែក​វិញ្ញាបនបត្រ ជូន​ដល់សិក្ខា​កាម​ចំនួន ២៥ រូប​​ ក្រោម​អធិបតី​ភាព លោក រិន សុខុម ប្រធាន​មន្ទីរ ប.ទ ខេត្ត​ឧត្តមានជ័យ និងគ្រូស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េ​

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរប,ទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលICT ដល់មន្រ្តីបទខេត្ត និងមន្រ្តីមន្ទីរផ្សេងៗទៀត ក្រោមអធិបតីភាព លោកប្រធានមន្ទីរ និង គ្រូស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកូរ៉េ ហៅកាត់ IIV​

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​

ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤