នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តក្រចេះ មានកិច្ចប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ ស្តីពីការជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាសប្រជុំ គំរោងពីរជាន់​

រចនាសម្ព័ន្ធ​មន្ទីរ​ ប.ទ​​ ខេត្តក្រចេះ​

ក្រចេះ នាថ្ងៃទី ២៩ មករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨ៈ៣០ នាទីព្រឹក នៅមន្ទីរ ប.ទ ខេត្ត បានរៀបចំអង្គប្រជុំមួយ ស្តីពីការសុំតែងតាំងដំឡើងឋានៈមន្ត្រី ជាប្រធានការិយាល័យចំនួន ០៣ រូប និង អនុប្រធានការិយាល័យចំនួន ០៤ រូប ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រធានមន្ទីរ ឡាយ សុមេធី។​

administrator | ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំនួនអ្នកអាន 19357

នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តក្រចេះ មានកិច្ចប្រជុំបើកសំណើដេញថ្លៃ ស្តីពីការជួសជុលពង្រីកអគាររដ្ឋបាល និងសាសប្រជុំ គំរោងពីរជាន់​

រចនាសម្ព័ន្ធ​មន្ទីរ​ ប.ទ​​ ខេត្តក្រចេះ​

ក្រចេះ នាថ្ងៃទី ២៩ មករា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨ៈ៣០ នាទីព្រឹក នៅមន្ទីរ ប.ទ ខេត្ត បានរៀបចំអង្គប្រជុំមួយ ស្តីពីការសុំតែងតាំងដំឡើងឋានៈមន្ត្រី ជាប្រធានការិយាល័យចំនួន ០៣ រូប និង អនុប្រធានការិយាល័យចំនួន ០៤ រូប ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រធានមន្ទីរ ឡាយ សុមេធី។​

ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤