កំពង់ចាម ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តកំពង់ចាម បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ស្តីពី បំណែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ថ្នាក់ការិយាល័យ និងប្រកាសដីកាតែងតាំង ប្រគល់ភារកិច្ច ជូនមន្ត្រី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ២០១៦ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ។​

ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកូរ៉េ បានមកបង្រៀនជំនាញផ្នែក IT ដល់មន្ត្រី មន្ទីរ ប.ទ ខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ។​

ខេត្តកំពង់ចាម​ សកម្មភាពទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមការងារ Rainbow Harmony ពលរដ្ឋទីក្រុងណាមយ៉ាងជូ នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។​

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីតាំងពីព័ណ៌ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនៅទីលានព្រះស្រែខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងព្រះរាជពីធី ច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅថ្ងៃទី២៥ ដល់ ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ របស់មន្ទីរ​ ប.ទខេត្តកំពង់ចាម។​

administrator | ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំនួនអ្នកអាន 19489

កំពង់ចាម ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តកំពង់ចាម បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ស្តីពី បំណែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ថ្នាក់ការិយាល័យ និងប្រកាសដីកាតែងតាំង ប្រគល់ភារកិច្ច ជូនមន្ត្រី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ២០១៦ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ។​

ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិកូរ៉េ បានមកបង្រៀនជំនាញផ្នែក IT ដល់មន្ត្រី មន្ទីរ ប.ទ ខេត្តកំពង់ចាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ។​

ខេត្តកំពង់ចាម​ សកម្មភាពទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនៈកិច្ចនៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមការងារ Rainbow Harmony ពលរដ្ឋទីក្រុងណាមយ៉ាងជូ នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។​

ទិដ្ឋភាពនៃពិធីតាំងពីព័ណ៌ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកនៅទីលានព្រះស្រែខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងព្រះរាជពីធី ច្រត់ព្រះនង្គ័ល នៅថ្ងៃទី២៥ ដល់ ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ របស់មន្ទីរ​ ប.ទខេត្តកំពង់ចាម។​

ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤