អគ្គនាយកដ្ឋាននៃ ក.ប.ទ​

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍មាននាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទដូចខាងក្រោម៖

ក. អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល

 • ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តី
 • អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
 • អគ្គនាយកដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
 • អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
 • អគ្គាធិការដ្ឋាន
 • វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
 • នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ខ. អង្គភាពស្វយ័ត

 • បញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
 • សហគ្រាសសាធារណៈ៖
  • ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
  • ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា

គ. អង្គភាពមូលដ្ឋាន

 • មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ខេត្ត   

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​

administrator | ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ០៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ចំនួនអ្នកអាន 13193

ទម្រង់ស្វែងរកព័ត៌មានងាយៗ
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង​​​

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤

ទំព័ររដ្ឋមន្រ្តី​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​​​

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានសង្ខេបស្តីពីក្រសួង​​​

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤