ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

 1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
  012876087
 2. ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ
  017285007
 3. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
  077213238
 4. ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន
  081387868

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

ប្រសាសន៍​ឯកឧត្តម​រដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​មហោ​ស្រពជាតិលើកទី១​នៅ​កម្ពុជា ស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម