ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

 1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
  012876087
 2. ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ
  017285007
 3. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
  077213238
 4. ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន
  081387868

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលឧបករណ៍ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ FusionCloud Destop រវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រុមហ៊ុនហួវៃ (Huawei)។​

សកម្មភាពមន្ទីរ