ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

 1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
  012876087
 2. ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ
  017285007
 3. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
  077213238
 4. ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន
  081387868

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

សេចក្តីជូនដំណឹង

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

​ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង​កិច្ចប្រជុំលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ​នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទូរគមនាគមន៍  បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍   និងព័ត៌មាន​​​  ថ្ងៃទី​  ២២  ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០១៥។