ទំនាក់ទំនងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

 1. ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ
  012876087
 2. ឯកឧត្តម ចាយ ណាវុធ
  017285007
 3. ឯកឧត្តម ខូវ មករា
  077213238
 4. ឯកឧត្តម ហ៊ុន សារឿន
  081387868

សារអេឡិកត្រូនិច

spokesperson@mptc.gov.kh

សេចក្តីជូនដំណឹង

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍­បានដឹកនាំគណប្រតិភូចូលរួមពិធីបើកពិពណ៌ផ្លា­ស់ផ្តូរធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័­ត៌មាន និងវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគម­នាគមន៍និងព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហ­បុរី ថ្ងៃទី១ដល់ទី៣ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥